• Naše akce
 • Nejnovější
 • Nejprodávanější
 • Podle značky
 • Dárkové poukazy
 • Montáže autohifi
 • Kamenná prodejna
 • O nás & Kontakty
 • Naše úspěchy
 • Autohifi blog
 • Detailing blog
 • Aktuality
Poradíme vám jak nastavit zesilovač pro reproduktory do auta

Poradíme vám jak nastavit zesilovač pro reproduktory do auta

Jiří Karlovský
09.05.2023

Nastavení zesilovače pro reproduktory do auta je stejně důležité, jako v případě nastavení zesilovače pro subwoofer. Pomocí správného nastavení zesilovače docílíte menšího zkreslení, vyšší hlasitosti a rozhodně delší životnosti svých reproduktorů. V tomto článku si tak vysvětlíme jednotlivé pojmy týkající se nastavení zesilovače a poté vám poradíme krok po kroku, jak ideálně zesilovač pro reproduktory do auta nastavit.

Vysvětlení základních pojmů týkajících se nastavení zesilovače pro reproduktory do auta.

V případě nastavování zesilovače pro reproduktory do auta je třeba brát v zřetel regulátory označené jako Gain (Level), HPF (HP) a Slope. Ostatní, jako je Bass Boost, LPF (LP) apod. nás v případě standardního pasivního zapojení (včetně integrovaných nebo externích výhybek) takřka nezajímá. Věnujete se tak odlišným regulátorům, než tomu je u nastavení zesilovače pro subwoofer. Pojďme si nyní tedy vysvětlit, co každý z regulátorů vlastně znamená a jak s nimi ovlivníte výsledný zvuk.

 • Vstupní citlivost (Gain/Level) - Ovladač LEVEL na zesilovači do auta se obvykle označuje také jako GAIN nebo i Sensitivy. Jedná se o ovladač, který umožňuje nastavit úroveň vstupního signálu pro zesilovač. Správné nastavení úrovně signálu vstupujícího do zesilovače je důležité pro dosažení optimální hlasitosti a kvality zvuku. Pokud je úroveň signálu příliš nízká, může to vést k šumům a zkreslení zvuku, zatímco příliš vysoká úroveň signálu může vést k přetížení a poškození zesilovače nebo reproduktorů. Ovladač level umožňuje nastavit úroveň signálu tak, aby odpovídala úrovni výstupu zdroje zvuku, jako je autorádio. Obvykle se doporučuje nastavit ovladač level tak, aby výstupní signál zdroje zvuku dosáhl úrovně, která odpovídá maximálnímu výkonu zesilovače, bez přetížení nebo zkreslení zvuku. Je důležité mít na paměti, že při nastavování ovladače level by měl být signál vstupující do zesilovače přehráván na maximální hlasitosti. Poté se ovladač level postupně zvyšuje, dokud není dosaženo optimální úrovně hlasitosti bez zkreslení nebo přetížení. Nejčastějším omylem při nastavování tohoto regulátoru je myšlenka, že nastavujete výkon zesilovače. Realně však výkon nenastavujete, ten je stále stejný, nastavujete jen hlasitost signálu vstupujícího do zesilovače. Úroveň hlasitosti signálu vstupujícího do zesilovače se obvykle měří v decibelech (dB) a je důležitá pro dosažení optimálního poměru signálu a šumu, tedy pro minimalizaci šumu v porovnání s hlasitostí signálu. Při nastavování ovladače level je cílem dosáhnout optimální úrovně hlasitosti signálu, aby byl zajištěn nejlepší možný poměr signálu a šumu a zvuk byl co nejčistší a nejvyváženější. Obecně platí, že zesilovače do auta generují čistý výkon neovlivněný šumem při nastavení ovladače vstupní citlivosti (GAIN či LEVEL) na úrovni 50-70%. Při vyšším nastavení je pak obvyklé, že celá dostupná síla není využívána k pohonu reproduktorů, ale i k generování šumu. Zatímco v okamžiku nastavování tohoto regulátoru na kanálech pohánějící subwoofer je i při vyšší úrovni šum jen těžko slyšitelný, v případě reproduktorů je realita právě přesně opačná. Šum je v případě zbytečně vytažené citlivosti slyšitelný takřka okamžitě..
 • Horní pásmová propusť (HPF/HP) - (anglicky "high-pass filter") je elektronický obvod, který umožňuje propustit signály s vyššími frekvencemi a potlačit signály s nižšími frekvencemi. To znamená, že signály nad frekvenční hranicí nastavenou ovladačem procházejí bez úprav, zatímco signály s nižšími frekvencemi jsou potlačeny nebo zcela zablokovány. Horní pásmové propusti se používají v audio systémech automobilů, kde pomáhají oddělit basové signály od středových a vysokofrekvenčních, což umožňuje jednotlivým reproduktorům v automobilovém audio systému hrát pouze určitou frekvenční oblast nezatěžovanou nejspodnějšími subbasovými frekvencemi. To zlepšuje celkovou kvalitu zvuku a umožňuje zvýšit maximální hlasitost.
 • Strmost (Slope) - V případě filtračních obvodů, jako jsou například dolní pásmové nebo horní pásmové propusti, se strmost používá k popisu, jak rychle se signál potlačuje na určených frekvencích. Strmost je obvykle vyjádřena v decibelech na oktávu (dB/Oct). Řada zesilovačů k možnosti nastavení horní pásmové propusti umožňuje ještě nastavení její strmosti, tedy rychlosti ořezu tohoto filtru. Čím je hodnota vyšší (nejčastěji 12 nebo 24 dB), tím rychleji dochází k útlumu odfiltrovaných frekvencí. Příkladem.. Pokud tedy máte nastavenou horní pásmovou propust HPF na 100 Hz, dochází k potlačení signálu pod 100 Hz. Rychlost potlačení signálu pod 100 Hz bude pak záviset na strmosti. Pokud nastavíte strmost 12 dB/Oct, bude signál pod 100 Hz potlačen rychlostí 12 dB na každou oktávu pod 100 Hz. To znamená, že na 50 Hz bude útlum 12 dB, na 25 Hz útlum 24 dB, atd. Budete-li mít na stejné dělící frekvenci nastavenou strmost 24 dB/Oct, bude na 50 Hz útlum 24 dB, na 25 Hz pak rovných 48 dB atd.

Postup jak nastavit zesilovač pro reproduktory do auta

 1. Připojte reproduktory k zesilovači. Připojte kabely z reproduktorů či výhybek k výstupu zesilovače. Ujistěte se, že jsou kabely pevně připojeny.
 2. Připojte zdroj zvuku. Připojte RCA kabely ze zdroje zvuku, jako je v tomto případě autorádio, ke vstupu zesilovače.
 3. Nastavte úroveň hlasitosti zdroje zvuku. Nastavte úroveň hlasitosti zdroje zvuku (autorádia) na 50-70% maximální úrovně, při které při dané hlasitosti negenerují žádné zkreslení. V tento okamžik musí být úroveň hlasitosti zesilovače stažena na minimum!
 4. Nastavte filtr horní pásmové propusti. Nastavte horní pásmovou propusť reproduktorů na zesilovači (na zesilovači označováno jako HPF nebo HP). Tento filtr oddělí reproduktory od nejspodnějších frekvencí a zajistí, že budou reprodukovat pouze signály v rozsahu, které umí přehrát. Filtr nastavte tak, aby odpovídal charakteristikám reproduktorů. Nejčastě v rozmezí 65-80 Hz.
 5. Nastavte úroveň hlasitosti zesilovače. Pomocí otočného regulátoru na zesilovači označeném jako GAIN či LEVEL nastavte úroveň hlasitosti reproduktorů. Začněte s nízkou úrovní hlasitosti a postupně ji zvyšujte, dokud nenajdete příjemnou úroveň, nedoprovázenou žádným zkreslením.
 6. Poslouchejte a dolaďte. Poslouchejte reproduktory a upravujte nastavení podle svých preferencí, dokud nenajdete ideální nastavení. Máte-li i subwoofer, nastavte hlasitost reproduktorů tak, aby byly ve správném spojení.

Je důležité mít na paměti, že při nastavování zesilovače pro reproduktory je třeba být opatrný a postupovat pomalu. Pokud přidáte příliš mnoho hlasitosti nebo nastavíte příliš nízký filtr, může to vést k poškození reproduktorů.

Jaký zesilovač do auta je pro reproduktory ideální?

V tomto případě je odpověď více jak jednoduchá. Obecně řečeno jakýkoliv s plným frekvenčním rozsahem. Nejčastěji používané zesilovače však jsou dvoukanálové a čtyřkanálové. Najde se ale i situace, kdy je zapotřebí šestikanálový nebo dokonce osmikanálový. Nadšenci do hudebního přednesu používají k buzení reproduktorů dokonce plnopásmové monobloky, které jako jediné nabízí i 100% separaci kanálů.