• Naše akce
 • Nejnovější
 • Nejprodávanější
 • Podle značky
 • Dárkové poukazy
 • Montáže autohifi
 • Kamenná prodejna
 • O nás & Kontakty
 • Naše úspěchy
 • Autohifi blog
 • Detailing blog
 • Aktuality
Poradíme Vám jak nastavit zesilovač pro subwoofer do auta

Poradíme vám jak nastavit zesilovač pro subwoofer do auta

Jiří Karlovský
06.04.2023

Nastavení zesilovače pro subwoofer do auta může být trochu složité, ale pokud víte, co dělat, může to být opravdu snadné. Správné nastavení zesilovače nejen že garantuje ideální zvukový projev, ale i prodlužuje životnost subwooferu. V tomto článku si tak vysvětlíme jednotlivé pojmy týkající se nastavení zesilovače a poté vám poradíme krok po kroku, jak ideálně zesilovač pro subwoofer do auta nastavit.

Vysvětlení základních pojmů týkajících se nastavení zesilovače pro subwoofer do auta

Při nastavování zesilovače je třeba znát informace o jednotlivých regulátorech. V případě nastavování signálu pro subwoofer do auta je důležité umět ovládat regulátory označené jako Gain (Level), LPF (LP). Subsonic, Phase a Bass Boost. Pojďme se tak podívat na to, co každý z zmiňovaných regulátorů vlastně znamená a co ovlivňuje.

 • Vstupní citlivost (Gain/Level) - Ovladač LEVEL na zesilovači do auta se obvykle označuje také jako GAIN. Jedná se o ovladač, který umožňuje nastavit úroveň vstupního signálu pro zesilovač. Správné nastavení úrovně signálu vstupujícího do zesilovače je důležité pro dosažení optimální hlasitosti a kvality zvuku. Pokud je úroveň signálu příliš nízká, může to vést k šumům a zkreslení zvuku, zatímco příliš vysoká úroveň signálu může vést k přetížení a poškození zesilovače nebo subwooferu. Ovladač level umožňuje nastavit úroveň signálu tak, aby odpovídala úrovni výstupu zdroje zvuku, jako je autorádio. Obvykle se doporučuje nastavit ovladač level tak, aby výstupní signál zdroje zvuku dosáhl úrovně, která odpovídá maximálnímu výkonu zesilovače, bez přetížení nebo zkreslení zvuku. Je důležité mít na paměti, že při nastavování ovladače level by měl být signál vstupující do zesilovače přehráván na maximální hlasitosti. Poté se ovladač level postupně zvyšuje, dokud není dosaženo optimální úrovně hlasitosti bez zkreslení nebo přetížení. Nejčastějším omylem při nastavování tohoto regulátoru je myšlenka, že nastavujete výkon zesilovače. Realně však výkon nenastavujete, ten je stále stejný, nastavujete jen hlasitost signálu vstupujícího do zesilovače. Úroveň hlasitosti signálu vstupujícího do zesilovače se obvykle měří v decibelech (dB) a je důležitá pro dosažení optimálního poměru signálu a šumu, tedy pro minimalizaci šumu v porovnání s hlasitostí signálu. Při nastavování ovladače level je cílem dosáhnout optimální úrovně hlasitosti signálu, aby byl zajištěn nejlepší možný poměr signálu a šumu a zvuk byl co nejčistší a nejvyváženější. Obecně platí, že zesilovače do auta generují čistý výkon neovlivněný šumem při nastavení ovladače vstupní citlivosti (GAIN či LEVEL) na úrovni 50-70%. Při vyšším nastavení je pak obvyklé, že celá dostupná síla není využívána k pohonu subwooferu, ale i k generování šumu.
 • Dolní pásmová propusť (LPF/LP) - Dolní pásmová propust (anglicky Low-Pass Filter, zkráceně LPF nebo LP) na zesilovači do auta je funkce, která umožňuje přenášet pouze nízké frekvence signálu na reproduktory. Tento filtr propouští signály s frekvencí nižší než určitá hranice nastavená na regulátoru a blokuje signály s vyšší frekvencí. Dolní pásmová propust je užitečná v případě, kdy jsou reproduktory použity pro reprodukci nízkých frekvencí, jako jsou právě subwoofery. Tento filtr umožňuje oddělit nízké frekvence od středních a vysokých frekvencí a poskytuje tak vyšší kvalitu zvuku. Kdyby totiž subwoofery reprodukovaly všechny frekvence signálu, mohlo by to vést k deformaci zvuku, zhoršení kvality nebo dokonce k přehřívání cívek. Hodnota hraniční frekvence dolní pásmové propusti může být nastavena na různých úrovních podle preferencí uživatele a charakteristik reproduktorů. Zesilovače do auta často umožňují nastavení této hodnoty, aby bylo možné přizpůsobit filtr konkrétním reproduktorům a prostředí, ve kterém jsou používány. Nejčastější hodnota nastavení dolní pásmové propusti je v rozmezí 60-80 Hz.
 • Horní pásmová propusť (Subsonic) - Subsonic filter je funkce, která blokuje nízké frekvence signálu, které jsou mimo rozsah reprodukce subwooferu a mohou vést k jeho poškození a zkreslení zvuku. Tento filtr propouští signály s frekvencí vyšší než nastavená hranice a blokuje signály s nižší frekvencí. Subsonic filter se používá pro ochranu reproduktorů před nadměrným pohybem membrány při reprodukci velmi nízkých frekvencí, které jsou mimo rozsah jeho reprodukce. Hodnota hraniční frekvence subsonic filtru se obvykle pohybuje mezi 20 a 40 Hz a může být nastavena v závislosti na charakteristikách subwooferu, který je použit.
 • Fázování (Phase) - Fáze (anglicky Phase) na zesilovači pro subwoofer je nastavení, které ovlivňuje fázový posun signálu reprodukovaného subwooferem vzhledem k ostatním reproduktorům v audio systému. Pokud není nastavení fáze subwooferu správné, může to vést ke zhoršení kvality zvuku, například k ovlivnění basů nebo k méně přesné reprodukci zvukové stopy generované subwooferem. Korektní nastavení fáze umožňuje dosažení optimálního souznění mezi subwooferem a ostatními reproduktory v audio systému. Pokud jsou subwoofer a reproduktory v optimální fázi, zvuk bude mít lepší celkovou kvalitu a basy budou mít lepší úroveň a budou přesnější. Nastavení fáze je obvykle k dispozici v rozmezí 0 a 180 stupňů, přičemž hodnota 0 stupňů znamená, že fáze subwooferu je v souladu s fází ostatních reproduktorů a 180 stupňů znamená opačnou fázi. Optimální nastavení fáze se může lišit v závislosti na umístění subwooferu a ostatních reproduktorů v vozidle, proto je důležité vyzkoušet několik různých nastavení a vybrat nejlepší možnost pro konkrétní situaci. Obecně ale platí, že ma'te-li subwoofer v boxu vysměrovaný do víka kufru, je nutné fázi nastavit na hodnotu 180 stupňu. V ostatních případech je třeba danou situaci vyzkoušet.
 • Ekvalizace (Bass Boost) - Bass Boost je funkce, která umožňuje zesílení určitého frekvenčního pásma v oblasti basů. Tato funkce se obvykle nachází na zesilovačích určených primárně pro subwoofery a umožňuje uživatelům zesílit signál v dané frekvenci, který je vysílán do subwooferu. Bass boost se obvykle ovládá pomocí otočného regulátoru přímo na šasi zesilovače nebo dálkovým ovladačem, který umožňuje uživatelům nastavit úroveň zesílení basů. Mějte tak na paměti, že obvykle dálkový ovladač přibalený u zesilovačů neslouží k úpravě vstupní citlivosti, tedy k ovládání hlasitosti subwooferu v celém nastaveném frekvenčním rozsahu, ale pouze k zvýraňování frekvence udané výrobcem (obyčejně 45 Hz). Použití funkce bass boost může být užitečné v situacích, kdy je potřeba zvýraznit basovou složku hudby, například v hip-hopu, elektronické hudbě a dalších hudebních žánrech, které jsou výrazně založeny na basových rytmických prvcích. Nicméně, je třeba být opatrný při použití, protože příliš velké zesílení basů v dané frekvenci může vést k narušení kvality celkového zvuku a dokonce i k poškození subwooferu jako takového. Je důležité si uvědomit, že bass boost není základní funkce zesilovače a měl by být používán s opatrností, aby nedošlo k poškození audio systému. Doporučuje se používat bass boost pouze v místech, kde je to nezbytné, a v rozumné míře nebo ho ideálně vůbec nyvyužívat.

Postup, jak nastavit zesilovač pro subwoofer do auta

 1. Připojte subwoofer k zesilovači. Připojte kabely z reproduktoru subwooferu k výstupu zesilovače. Ujistěte se, že jsou kabely pevně připojeny.
 2. Připojte zdroj zvuku. Připojte RCA kabely ze zdroje zvuku, jako je v tomto případě autorádio, ke vstupu zesilovače.
 3. Nastavte úroveň hlasitosti zdroje zvuku. Nastavte úroveň hlasitosti zdroje zvuku (autorádia) na 50-70% maximální úrovně (ideálně na úroveň přibližující se maximu interiérových reproduktorů, které při dané hlasitosti negenerují žádné zkreslení).
 4. Nastavte filtry subwooferu. Nastavte dolní pásmovou propusť subwooferu na zesilovači (na zesilovači označováno jako LPF nebo LP). Tento filtr oddělí subwoofer od ostatních reproduktorů a zajistí, že bude reprodukovat pouze signály v nízké frekvenci. Filtr nastavte tak, aby odpovídal charakteristikám subwooferu. Nejčastě v rozmezí 65-80 Hz. Pakliže zesilovač nabízí i Subsonic Filter, oddělte i nejspodnější frekvence, které neodpovídají charakteristice subwooferu. Nejčastější používaná hodnota Subsonic filtru je v rozmezí 20-30 Hz.
 5. Nastavte úroveň hlasitosti zesilovače. Pomocí otočného regulátoru na zesilovači označeném jako GAIN či LEVEL nastavte úroveň hlasitosti subwooferu. Začněte s nízkou úrovní hlasitosti a postupně ji zvyšujte, dokud nenajdete příjemnou úroveň, nedoprovázenou žádným zkreslením. Daná úroveň by měla být i odpovídající přednesu reproduktorů. Subwoofer by v tento okamžik neměl být dominantní, ale také ne zastřený.
 6. Nastavte křivku ekvalizéru. Pokud váš zesilovač má ekvalizér, nastavte křivku tak, aby subwoofer reprodukoval frekvence, které chcete. To vám umožní upravit zvuk subwooferu podle vašich preferencí. Křivka ekvalizéru na zesilovačích, které pohání subwoofer, je označována jako Bass Boost. Ta upravuje buď pevně danou frekvenci (nejčastěji 45 Hz) a na zesilovači je jen regulátor intenzity, nebo umoňuje upravovat frekvenční hrb v rozmezí frekvencí uvedených v popisu zesilovače (nejčastěji v rozmezí 30-80 Hz). V případě, kdy zesilovač umožňuje nastavit i frekvenci zvýraznění, je třeba nejprve nastavit regulátorem požadovanou frekvenci a druhým regulátorem nastavit požadovanou úroveň. Všeobecně ale Bass Boost moc nedoporučujeme používat. Nezvýrazňuje totiž celý frekvenční průběh subwooferu, ale vytváří jen jakýsi hrb v dané frekvenci.
 7. Poslouchejte a dolaďte. Poslouchejte subwoofer a upravujte nastavení podle svých preferencí, dokud nenajdete ideální nastavení ve spojení s ostatními reproduktory. Pakliže se Vám zdá subwoofer příliš zpoždfěný, nejčastěji pomůže otočení fáze z 0 na 180 stupňů.

Je důležité mít na paměti, že při nastavování zesilovače pro subwoofer je třeba být opatrný a postupovat pomalu. Pokud přidáte příliš mnoho hlasitosti nebo nastavíte příliš vysoký filtr, může to vést k poškození subwooferu.

Jaký zesilovač do auta je pro subwoofer ideální?

Pakliže jste se v čtení článku dostali až sem, je Vám již nyní jasné, že převážná většina vícekanálových zesilovačů není pro pohon subwooferu zcela ideální. Konstrukčně totiž nejsou pro tyto účely zamýšleny, proto jim chybí řada funkcí, které jsou pro relevantní kontrolu potřebné. Obecně tak lze říci, že pro pohon subwooferu jsou vhodné některé typy zesilovačů dvoukanálových, primárně určené zesilovače pro subwoofery jsou však monobloky. Navíc je zde speciální kategorie zesilovačů tříkanálových a pětikanálových, kdy je vždy poslední lichý kanál určen právě pro pohon subwooferu.. Ostatní typy zesilovačů jsou pak v případě pohonu subwooferu už jen určitým kompromisem.

Závěrem

Věříme, že nyní již víte zcela vše o správném nastavení zesilovače pro subwoofer a že jsme potvrdili či vyvrátili různé mýty týkající se této problematiky. Zároveň i doufáme, že jsme Vám tímto článkem napomohli odladit svůj systém natolik, že nyní je výsledný zvuk mnohem atraktivnější a navíc nehrozí žádné poškození subwooferu či zesilovače jako takového. Řešíte-li ozvučení plošně, můžeme vám i napovědět, jak nastavit zesilovač pro reproduktory do auta.