• Naše akce
 • Nejnovější
 • Nejprodávanější
 • Podle značky
 • Dárkové poukazy
 • Montáže autohifi
 • Kamenná prodejna
 • O nás & Kontakty
 • Naše úspěchy
 • Autohifi blog
 • Detailing blog
 • Aktuality
Instalační pravidla

Instalační pravidla

Jiří Karlovský
10.03.2019
0

Řádná instalace je nezbytností perfektně hrajícího automobilu. Poctivou instalací přispíváte nejen kvalitnímu zvuku, ale i své bezpečnosti. Právě proto je hodnocení montáže samotné součástí ve všech kategoriích a značným podílem tak ovlivní celkový bodový zisk. Soutěžící v návaznosti na instalační pravidla může obdržet maximálně 21 bodů v následujících kategoriích:

1. Spolehlivost kabeláže a ochrana pojistkami (MAX 5 bodů)

Ochrana pojistkami

A. Bez chyb  - 3 body
- Pojistky použity v car audio systému musí byt v souladu s průřezem (+ i -) použité kabeláže.
- V případě, že systém funguje v pořádku, je možné použit i menši pojistky.
- Maximální délka kabelu mezi pozitivním polem baterie a hlavni pojistkou nesmí překročit 40 cm.
- Veškeré pojistky jsou velmi dobře přístupné.

B. Určité chyby – 1 – 2 body
- Pojistky existuji, ale hodnota použitých pojistek je o úroveň vyšší, než je povolené v tabulce.
- Pojistky jsou přístupné, ale za dobu delší jak 10 minu.

C. Špatný stav - 0 bodů
- Pojistky existuji, ale hodnota použitých pojistek je o 2 a víc úrovni vyšší než je povolené v tabulce.
- Minimálně jedna povinna pojistka není použita.
- Délka kabelu mezi pozitivním pólem baterie a hlavni pojistkou je víc jak 40 cm - Pojistky jsou nepřístupné.

Spolehlivost kabeláže

A. Bez chyb – 2 body
- Všechny pojistky a pojistkové držáky musí být nainstalovány s kvalitním upevněním.
- Kvalita instalace nesmi ovlivnit životnost kabeláže.
- Dodatečná ochrana kabelu je všude tam, kde hrozí riziko odíraní nebo zkratu kabeláže.
- Kabeláž je opatřena vhodným zakončením (oka, vidličky, dutinky, apod.).

B. Určité chyby – 1 bod
- Pojistkové držáky nejsou kvalitně upevněny, ale nemá to za následek zkrat.
- Kvalita instalace ovlivňuje životnost kabeláže, zejména vedeni kabelů z pevných na pohyblivé časti. - Kabeláž je opatřena zakončením jen místy.

C. Špatný stav – 0 bodů
- Pojistkové držáky jsou volné a nejsou nainstalovány.
- Při průchodu z pevných na pohyblivé časti nejsou použité chráničky kabelů.
- Je riziko, že se může objevit mechanické zatížení kabelů. - Kabeláž není opatřena zakončením.Maximální hodnota jištění v návaznosti na průřez napájecí kabeláže
Průřez kabelu (mm2) MAX hodnota pojistky (A)
0.75 5
1.50 10
2.50 15
4.0 20
5.0 30
6.0 40
8.0 50
10.0 60
16.0 80
20.0 120
25.0 150
35.0 200
50.0 300
70.0 400
100.0 500


2. Bezpečnost instalace (MAX 5 bodů)

- Jednotlivé komponenty systému nesmí rušit v průběhu řízení a hodnocení.
- Výhled řidiče přes přední a boční sklo není zakryt víc jak 30 cm2 pro každou stranu.
- Přední sedadla jsou plně použitelná a rozhodčí mohou hodnotit SQ bez omezení.
- V případě nehody se nemůže nic uvolnit.
- Komponenty, ozvučnice, kryty a podobné mají zanechat dojem úplného, dokončeného a správně nainstalovaného car audio systému.
- Nic nesmi chybět, nic nesmi čekat na dokončení.

3. Čistota (MAX 2 body)

Bez chyb = 2 body
Výrazné nečistoty = 0 bodů

- Instalované komponenty v motorovém prostoru musí být čisté.
- Kabina vozidla musí byt čista.
- zavazadlový prostor vozidla musí byt čistý.

4. OEM umístění (MAX 2 body)

Při zachování originálního umístění všech reproduktorů = 2 body
Modifikace umístění = 0 bodů

Za modifikaci umístění se považuje přesunutí měničů do jiných pozic, nebo úprava originálního stavu na čalounění. Změna velikosti měničů není považována za modifikaci do okamžiku, dokud nebude zapotřebí vnějších úprav originálního čalounění. Subwoofer tomuto hodnocení nepodléhá.

5. Prezentace (MAX 2 body)

Soutěžící je povinen mít prezentaci své audio zástavby. Hlavní body prezentace: soupis použitých komponent včetně doporučených maloobchodních cen v dané zemi, schéma zapojení jednotlivých komponent, fotodokumentace prokazující užití ochranných prvků (průchodek, pojistek, opletů či chrániček, apod.).

6. Zpracování a kreativita (MAX 5 bodů)

Rozhodčí ohodnotí provedení, kreativitu a design audio zástavby v motorovém prostoru, v kabině a v zavazadlovém prostoru.

Komentáře

Zatím je zde prázdno.. Můžete být první! :-)

Přidat hodnocení