• Naše akce
 • Nejnovější
 • Nejprodávanější
 • Podle značky
 • Dárkové poukazy
 • Montáže autohifi
 • Kamenná prodejna
 • O nás & Kontakty
 • Naše úspěchy
 • Autohifi blog
 • Detailing blog
 • Aktuality
Zvuková pravidla - SoundPro

Zvuková pravidla

Jiří Karlovský
10.03.2019
0

Výsledný zvuk je to nejdůležitější v rámci celého hodnocení. Proto celkový zisk z této kategorie je opravdu dominantní. Soutěžící může v rámci zvukových pravidel obdržet maximálně 236 bodů v následujících kategoriích:

Nastavení hlasitosti hodnocení (78/84 dB)

Rozhodčí určí pomocí měřícího přístroje hodnotící hlasitost. Při skladbě č. 2 SoundPro CD rozhodčí sedí na místě řidiče a drží měřící přístroj blízko těla ve výšce palubní desky.  Při hlasitosti 78 a 84 dB si rozhodčí poznamená nastavení rádia do score-sheetu.

Hodnocení tonality a zkreslení (MAX 100 bodů)

Rozhodčí ohodnotí jednotlivá tonální spektra s ohledem na jeho kvalitu a vzájemnou vyváženost. 

Tabulka hodnocení tonality


Sub Bass

0 – 20 bodů

Mid Bass

0 – 20 bodů

Midrange

0 – 20 bodů

High Frequencies

0 – 20 bodů

Všeobecná vyváženost                                                                                                                                              

0 – 20 bodů

Scéna (MAX 60 bodů)

Šířka scény

Tabulka bodování šířky scény

 

Scéna přesahuje boční hrany vozidla

13 - 15 bodů

Scéna se rozkládá na obou bočních hranách vozidla

11 - 12 bodů

Šířka scény se téměř rozprostírá na boční hranice vozidla.

10 bodů

Úzká scéna, která je kratší než boční hranice vozidla

8 - 9 bodů

Úzká scéna, která je značně ohraničena bočními hranicemi vozidla                                                                 

5 - 7 bodů

Scéna je silně komprimovaná (virtuální mono)

1 - 4 body

Šířka scény


Výška scény

Výška scény se vztahuje na zdánlivou výšku zvukové scény a vertikální rozložení nad tuto úroveň. Střed vertikálního rozložení jeviště by měl být na úrovni horizontu, přičemž příslušné nástroje / zpěváci budou nad nebo pod touto rovinou zleva doprava. Výška scény by měla zůstat také vodorovně od přední části jeviště    

Tabulka hodnocení výšky scény

 

Scéna je na úrovni horizontu s malým nebo žádným náznakem nestability zleva doprava

13 – 15 bodů

Scéna je hlavně na úrovni horizontu, s nestabilitou ze strany na stranu

9 - 12 bodů

Půdorys je nižší než horizontální, ale stabilní zleva doprava nebo je scéna na úrovni horizontu, ale velmi nestabilní

6 - 8 bodů

Scéna je nízká a nestabilní

3 - 5 bodů

Scénu nelze definovat

1 - 2 body

Výška scény

Umístění scény

Zvuková scéna je určena poslechovou pozicí vzhledem k hodnocení zvukové scény.


Šipky označují stupnici hodnocení pro vnímání začátku scény, stanovenou v poslechové pozici vzhledem k hodnocení zvukové scény. V tomto příkladu červený diamant označuje, kde Rozhodčí vnímá přední část jeviště vzhledem k tomu, kde sedí (zobrazeno modře).


Hloubka scény

Pomocí stupnice v příkladových schématech níže určete hloubku scény na základě vnímaní přední a zadní části scény.

Hloubka scény

V tomto příkladu zelený diamant označuje, kde rozhodčí vnímá ZADNÍ část scény VE VZTAHU k přední části jeviště. V tomto příkladu by hloubka scény získala skóre 8.

Hloubka scény

V tomto příkladu je vnímána přední část jeviště mnohem blíž k poloze sedícího, ale  zadní část jeviště je vnímána dále (scéna je hlubší) a bodové hodnocení vyšší (12 bodů).

Hloubka scény

V tomto příkladu je vnímána přední část jeviště mnohem hloub, avšak zadní část jeviště není tak vzdálená (scéna je mělčí) a bodové hodnocení je nižší (5 bodů).

Focus a pozice na scéně (MAX 50 bodů)

Popisuje schopnost systému reprodukovat zvuky nástrojů a vokálů v jejich správném umístění a proporcích na zvukové scéně. Správná umístění jsou definována jejich umístěním při nahrávání. Systémy jsou vyhodnocovány na základě jejich schopnosti přesně umístit nástroje a vokály do svých pozic na zvukové scéně

Tabulka hodnocení tonality        

 

   

Left

(10 bodů Celkem - 1 až 5 bodů Focus / 1 až 5 bodů Umístění)

Left Center                                                                                  

(10 bodů Celkem - 1 až 5 bodů Focus / 1 až 5 bodů Umístění)

Center

(10 bodů Celkem - 1 až 5 bodů Focus / 1 až 5 bodů Umístění)

Right Center

(10 bodů Celkem - 1 až 5 bodů Focus / 1 až 5 bodů Umístění)

Right

(10 bodů Celkem - 1 až 5 bodů Focus / 1 až 5 bodů Umístění)

Focus

Linearita (hrubá a jemná dynamika) (MAX 20 bodů)

Rozhodčí hodnotí jednotlivé slabé a silné stránky a rozlišení systému při různých hlasitostech (78 a 84 dB).

Šumy a rušení (MAX 6 bodů)

Rozhodčí hodnotí rušení, které se projevilo v průběhu hodnocení. Zaměřuje se na šum audio systému, vibrace a další rušení způsobené elektronikou při vypnutém motoru.  

Tabulka hodnocení šumů a rušeníBez šumu / vibrací                                                                                                                                             

3 / 3 body

Mírný šum / vibrace

1 – 2 / 1 – 2 body

Výrazný šum / vibrace

0 / 0 bodů

Komentáře

Zatím je zde prázdno.. Můžete být první! :-)

Přidat hodnocení